Inici
 
Història
Setembre 1986   Obertura taller a C/Estudis 10 de poc menys de 100m2
Juliol 1987   Posada en funcionament servei de pneumatics amb desmuntadora i equilibradora digital
Març 1988   Adquisició elevador de vehicles de paral·lelogram
Octubre 1989   Adquisició frenòmetre (1r a la comarca)
Abril 1991   Adquisició analitzador d'injeccions de darrera generació
Octubre 1991   Començament recollida d'entrega oli brut per regenarar (pioners a la comarca)
Març 1992   Renovació i adecuació total del taller
Abril 1992   Posada en funcionament d'un comprovador d'amortiguadors i d'un detector de jocs de suspensions (1r i encara únic a la comarca)
Març 1993   Començament comunicacions per fax
Juny 1993   Informatització total del taller mitjançant ordinador d'última generació
Abril 1994   Adquisició rectificadora discs de frens en el propi vehicle
Maig 1994   Dispensador automatic per oli de motor
Setembre 1994   Servei de neteja i comprovació d'injeccions gasolina i dièsel
Febrer 1995   Ampliació taller amb local annèx de 50m2
Abril 1995   Comprovació, càrrega i reparació d'aire condicionat amb els equips adequats
Juliol 1995   Servei de neteja de motors i carrosseries amb màquina d'aigua a pressió
Febrer 1996   Posada en funcionament màquina comprovadora de suspencions 'ShockTester'
Novembre 1996   Adquisició de dos elevadors de dues columnes
Març 1997   Posada en marxa analitzador de gasos de darrera generació
Novembre 1998   Renovació i adaquació equip informàtic
Juny 1999   Adquisició torn per fabricació i remodelació de peces
Març 2000   Adquisició elevada 4 columnes especial vehicles 4x4
Abril 2000   Inauguració nou taller al carrer Verdaguer i posada en funcionament d'un banc de potència per a motors de fins a 400 KW (pioner i encara únic a la comarca) i d'una linia de preparació pre-itv completa (encara única a la comarca). Renovació total dels utillatges i la majoria de maquinària
Novembre 2000   Adquisició aparell de diagnosi i comprovació dels vehicles multimarca, indispensable per la reparació o manteniment dels vehicles de darrera generació
Desembre 2001   Posada en servei plataforma portavehicles
Gener 2002   Integració a la xarxa Multitaller
Juliol 2003   Posada en funcionament estació de càrrega i regeneració equips d'aire acondicionat ecològic
Març 2004   Pàrquing cobert vehicles clients.
Maig 2006   Inauguració pàgina web del taller
Novembre 2006   Renovació banc de potència motors.
Abril 2007   Ampliació magatzem taller
Juny 2007   Renovació equips informàtics taller
Novembre 2007   Adquisició aparell diagnosi de vehicles asiàtics
Febrer 2008   Adquisició desmuntadora de pneumàtics automàtica i equilibradora de rodes computeritzada
Novembre 2010   Posada en funcionament de una màquina per soldar metalls (alumini, etc.)
Gener 2011   Adquisició elevador electrohidràulic per reparacions ràpides